Fost PRIMAR din Argeş, trimis în judecată de DNA! 161 de fapte

tot articolul
Fost PRIMAR din Argeş, trimis în judecată de DNA! 161 de fapte

Echipa site-ului argesenii.ro vă urează Crăciun fericit!

tot articolul
Echipa site-ului argesenii.ro vă urează Crăciun fericit!

Publicitate

Vizualizezi:acasa -> administrativ -> Primăria Mioveni şi-a prezentat bilanţul anului 2017


Primăria Mioveni şi-a prezentat bilanţul anului 2017


Google
Primăria Mioveni şi-a prezentat bilanţul anului 2017 Conducerea Primăriei Mioveni a prezentat ieri, într-o conferinţă de presă, bilanţul instituției pentru anul în curs și proiectele pentru oraș. Primarul Ion Georgescu a fost însoțit de viceprimarul Aurel Costache, de secretarul oraşului - Ionuţ Badea, de directorul economic - Gheorghiţa Sava şi de şeful biroului Investiţii - Dănuţ Proca. Iată, în continuare, doar câteva din cifrele care înseamnă activitatea întregii instituții într-un an de zile:

CABINET PRIMAR

 Nr .Audienţe primar:                                                                         - 608;

 Nr. Vizitatori site-ul primăriei:                                                   - 38.070 ;

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ - GHIŞEU UNIC

Nr. Adrese înregistrate (perioada 01 ianuarie - 27 decembrie 2017) - 33.142;

Nr. Adrese trimise prin poştă:                                                       -10.706;

Nr. Înregistrări interne:                                                                        -284 .

SECRETARUL ORAŞULUI MIOVENI

Nr. Dispoziţii pentru anul 2017 (01 ianuarie – 27 decembrie 2017) - 1670;

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local Mioveni:                           -180;

Hotărâri ale Consiliului Local Mioveni aprobate:                               -170;

Şedinţele pe Comisii ale Consiliului Local Mioveni:                           - 24;

Şedinţele Ordinare ale Consiliu Local Mioveni :                                   -12 ;

Şedinţele Extraordinare ale Consiliului Local Mioveni:                       - 6 ;

Şedinţe de Îndată:                                                                                 - 3 ;

Nr. Controale Consiliul Local Mioveni: (Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Argeş, Serviciul Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Argeş):                                             -3 ;

Nr. Procese pe Rol:( la diferite instanţe, cele mai multe fiind litigii pe fond funciar - revendicări terenuri)                                                            - 140;

COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE

În vederea reflectării modului de derulare a activităţilor de informare publică la nivelul instituţiei, pe anul 2017,  s-au înregistrat un număr de 18 solicitări de informaţii de interes public.

•        Nu s-au primit reclamaţii administrative

•        Nu au fost  cazuri de plângeri în instanţa de judecată

În urma solicitărilor pe legea 544/2001, în anul 2017,  nu s-a înregistrat nici o reclamaţie administrativă vizând nerespectarea legii 544/2001.

•        Numărul proceselor verbale de afişare a fost de……………… 254.

Numărul total al  ştirilor şi comunicatelor transmise în perioada 01-27 ianuarie 2017 este de aproximativ …………………………………..1000.

COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

Nr. Beneficiari ajutoare încălzire locuinţe: Gaze :                               -110;

                                                                  Lemne:                               - 11;

                                                                  Energie electrică:                  5 ;

Nr. ajutoare sociale de urgenţă: - 9, în valoare de                      17.500 lei.

 

•        FUNDAŢIA CONSORTIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ MIOVENI

 

Nr. Beneficiari care au servit 2 mese pe zi:                                    - 71;

Nr. Beneficiari care au primit ajutor financiar:- 8, în valoare de 15.000 lei;

Nr. Persoane vârstnice asistate la domiciliu:                                  -15 ;

Nr. Copii în situaţie de abandon şcolar:                                         -19.

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

 Nr. Căsătorii efectuate:                                                                   -246 ;

 Nr. Decese înregistrate:                                                                  - 149.

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI

Nr. Cărţi de identitate eliberate şi preschimbate:                           - 7244 ;

Nr. Cărţi de identitate provizorii:                                                     -335 ;

Nr. Schimbări de domiciliu:                                                           -1560 ;

Nr. Vize de reşedinţă:                                                                       - 425.

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

În anul 2017, au fost elaborate un număr de 1111 dispoziţii privind domeniul Resurse Umane – salarizare şi organizare.

S-au elaborat documente specifice concretizate prin:

275 de adrese privind răspunsurile la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

646 de adeverinţe de salariat pentru angajaţii instituţiei;

17 rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâre către Consiliul Local,privind domeniul Resurse Umane;

S-au organizat 6 examene de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul instituţiei

 De asemenea, au fost organizate  18  concursuri pentru ocuparea unui număr de  19 posturi vacante sau temporar vacante din cadrul instituţiei.

COMPARTIMENT CONTABILITATE:

Valoarea B.V.C. pentru anul 2017:                             - 155.344,31mii  lei;

Valoarea Realizată:                                                      - 129.175,0 mii lei;

Sume proprii mii lei:                                                    - 103.644,0 mii lei;

Valoarea Realizată:                                                      - 104.423,0 mii lei;

Sume defalcate din TVA:                                                 -26.536,3mii lei;

Valoare realizată:                                                             -23.862,4 mii lei;

Valoarea investiţiilor:                                                      - 98.164,0 mii lei;

Valoarea Realizată:                                                          -39.718,3 mii lei;

Excedent:                                                                          -37.553,7mii lei

 

ÎNVĂŢĂMĂNT

Cheltuieli de funcţionare:        - 28.907,63 mii lei (realizat 26898,9 mii lei);

Cheltuieli de investiţii:           - 1.840,2 mii lei (realizat 1044,9 mii lei);

 

SĂNĂTATE

Cheltuieli de funcţionare:              - 3.353,0 mii lei (realizat 3267,0 mii lei);

Cheltuieli de investiţii:               -75.135,0 mii lei (realizat 31322,0  mii lei);

 

SERVICII PUBLICE

Cheltuieli de funcţionare:                                                            - 15.157 mii lei ;

Cheltuieli de investiţii:-                                                    - 1.187 mii lei .

COMPARTIMENT CONSTATARE IMPUNERE ŞI ÎNCASARE

Nr. Certificate de atestare fiscală:                                              – 3830 ;

Nr. Intrări documente:                                                               – 15.122 ;

Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe clădiri: -1316;

Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe terenuri: -  2228 ;

Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe autoturisme:-2339

 Nr. Cereri depuse şi aprobate de acordare de scutiri/reduceri la plata impozitelor pe clădiri,terenuri, pentru persoane fizice şi cu handicap, locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia:- 507, suma totala acordata

fiind de:   -   115.271 lei

Valoare amenzi contravenţionale neîncasate (în perioada 2009-2017):-              1.646.049lei.

Amenzi datorate de către persoanele declarate insolvabile:          515.478

Amenzi încasate în anul 2017:1.298.979 lei

Nr.titulari cu scutiri de la plata impozitului la taxa de gunoi: 537( persoane cu handicap), iar suma scutită este de 40.869,76 lei

 Nr.contribuabili plata online:                                                         -283;

 

Nr. Dosare prestare muncă în folosul comunităţii:

•        16 dosare deschise pentru amenzi contravenţionale pentru suma de  36.033lei.

•        33 de persoane au prestat muncă în folosul comunităţii prin Serviciul de Probaţiune, iar 3 persoane prin Ordonanţa Procurorului.

COMPARTIMENT URBANISM:

Nr. Adeverinţe de nomenclator stradal eliberate:                            –526 ;

Nr. Autorizaţii de construcţii:                                                         – 426;

Nr. Certificate de urbanism:                                                            – 592;

COMPARTIMENT PROIECTE EUROPENE

În anul 2017 s-a aplicat în parteneriat cu alte orașe din Europa pentru  7 proiecte în cadrul programului ”EUROPA PENTRU CETĂȚENI”, dintre care 3 au fost câștigătoare și anume:

5. SEARCHING FOR THE INTERCULTURAL CHIMERA (În căutarea idealului intercultural) – implementat în parteneriat cu orașul Valongo din Portugalia, orașul Lezha din Albania și orașul Formingine din Italia;

6. SOLIDEUROPA – Solidaritatea femeilor în Europa – proiect implementat împreună cu  comuna Gazo și Regiunea Padova din Italia, orașul Agyos din Grecia, orașul Varna din Bulgaria și orașul Bacsalmas din Ungaria;

7. WISE – While Innovating and Strenghening Europe (Inovând și consolidând Europa) care va fi implementat în cursul anilor 2018-2019 împreună cu Asociația Europeană pentru Democrație Locală (ALDA), aceasta fiind liderul de proiect.

 

 De asemenea, a fost depusă documentația pentru 3 proiecte în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a și anume:

1.”Reabilitarea termică a clădirilor: școală – clădire principală P+2, Atelier Școlar – P, Sală de Sport – P ce aparțin Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni”

2.”Construire Corp Grădiniţă – Completare subansamblu funcţional”

3. ”Pod peste Râul Argeșel, cartier Racovita – oraș Mioveni, între DN73D și DC 85”.

 

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

      În cadrul Biroului Achiziții Publice, pe parcursul anului 2017 s-au realizat 650 de achiziții privind servicii, produse sau lucrări din catalogul electronic al Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP) în valoare de 7.577.152,49 lei fără TVA.

        De asemenea, s-a demarat procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de lucrări privind finalizarea obiectivului “Sala Sporturilor, Oraș Mioveni”.

 COMPARTIMENT DE URMĂRIRE INVESTIŢII

     În anul 2017 s-au organizat 57 de recepții la terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiții.

      OBIECTIVE DE  INVESTIȚII  REALIZATE 2017

•        Puț forat și fântână zona bl. F10, oraș Mioveni

•        Modernizare legătură str. „Dealul Viilor” cu str. „Piscul Ilinii”

•        Modernizare parcare sediu primărie

•        Parcare Stadion „Piscul Ilinii”

•        Trotuare, rigole și IBU str. „Nicolae Titulescu”

•        Modernizare str. „Bugeac”

•        Extindere “Aleea Mihail Sorbul” și canalizare pluvială

•        Modernizare „Aleea Mihail Sorbul”

•        Lărgire pod str. „Nicolae Racoviceanu” și regularizare viroagă - Cart. Racovița

•        Sistem de avertizare și semnalizare la incendiu Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Sf. Maria”

•        Amenajare platforme Cimitir str. Egalității

•        Clădire Multifuncțională - cart. Făget

•        Loc de joacă și parcare în incinta Liceul Tehnologic Mioveni

•        Alimentare cu energie electrică și iluminat public str. „Aleea Poienii”

•        Modernizare str. Cătrăbocului, cart. Făget

•        Alimentare cu energie electrică Cimitir str. Egalității

•        Extindere sistem colectare ape pluviale str. „Mihail Sorbul”

•        Extindere rețea alimentare cu energie electrică str. „General Lăcătușu (Soarelui)”

•        Alimentare cu energie electrică și iluminat public str. „Dinicu Golescu”- DN 73D

•        Extindere alimentare cu apă str. „Radu lui Anghel”

•        Împrejmuire teren sport Clucereasa

•        Împrejmuire clădire multifuncțională Făget

•        Rigolă „str. Mănăstirii”, zona fântână Biserica Penticostală - Bust Constantin Stroe

•        Dotări sală forță - Liceul Tehnologic Mioveni

•        Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor menajere

•        Generator electric (2 buc.) pentru asigurarea continuă a distribuție DE apă în cart. Racovița și str. „Dealul Viilor”

•        Echipament monitorizare linie telefonică Poliția Locală Mioveni.

 

 OBIECTIVE DE INVESTIȚII  PUBLICE  ÎN DERULARE

    

•        Spital Orășenesc S+P+6E

•        Sala Sporturilor

•        Pictură în tehnică mozaic Catedrala Mioveni

•        Alimentare cu energie electrică Spital Orășenesc

•        Extindere rețea gaze naturale str. „Nicolae Racoviceanu”- tronson I

•        Extindere rețea gaze naturale str. „Aleea Mihail Sorbul”

•        Extindere rețea gaze naturale str. Egalității

•        Extindere rețea alimentare cu energie electrică str. Argeșelului

•        Execuție cămin apometru alimentare cu apă Spital Orășenesc

•        RK Sală de sport Şcoala „Liviu Rebreanu”

•        Bazin de stocare și pompare zona A-uri și bl. H5-H9

•        Asfaltare str. Soarelui

•        Extindere rețea de alimentare cu gaze naturale cart. Clucereasa

•        Îmbunătățire parametrii de funcționare rețea alimentare cu apă zona A-uri prin suplimentarea unui tronson pe traseul Omsan- Dealul Viilor cu conducta DN 250mm

•        Modernizare sistem de stocare apă potabilă prin mărirea capacității de înmagazinare și suplimentare a sursei de apă în cart. Racovița

•        Amenajare parcare CT3

•        Deviere traseu canalizare menajeră pentru amplasare spațiu tehnic -  Spital Orășenesc

•        Asigurare scurgere ape pluviale și accese UPU Spital Orășenesc

•        Alimentare cu gaze naturale corp nou - Spital Orășenesc

•        Deviere traseu rețele canalizare și conducte termice Spital Orășenesc

•        Lucrări de reparații la grădinița din incinta Şcolii „Marin Sorescu”

•        Reparații rigolă str. Mănăstirii.

        

                PROIECTE DE VIITOR

 

•        Extindere canalizare menajeră str. Bisericii

•        Consolidare versant str. Uzinei, oraș Mioveni

•        Amenajare corp C - Grup Școlar Mioveni

•        Amenajare loc de joacă bloc - H36

•        Sens giratoriu Poarta1 Automobile Dacia

•        Sistem supraveghere video clădire cămin B Grup Școlar Colibași

•        Sistematizare zona blocuri A21-A22, str. 1 M

•        Parc tematic tineret oraș Mioveni

•        Amenajare adăpost ALA Catedrala Mioveni

•        Recompartimentare Clădire Multifuncțională Colibași

•        Relocare microstație de epurare str. Muntenia

•        Extindere rețea de apă pe str. Egalității tronson II

•        Extindere rețea de canalizare menajeră pe str. Egalității tronson II

•        Extindere rețea de apă pe str. Dealul Viilor tronson II

•        Asfaltare prelungire „Mihail Sorbul”

•        Asfaltare str. „Dealul Viilor”tronson II

•        Asfaltare str. Egalității tronson II

•        Asfaltare „Aleea Automobiliștilor”

•        Asfaltare str. „Nencilor”

•        Extindere rețea gaze naturale  Clucereasa

•        Extindere rețea canalizare str. Muntenia

•        Modernizare  corp  vechi Piața Agroalimentară Dacia

•        Extindere rețea gaze naturale str. Condilești

•        Extindere rețea de canalizare menajeră cart. Făget

•        Extindere rețea de canalizare menajeră cart. Colibași

•        Refacere îmbrăcăminte  bituminoasă și înlocuire borduri pe străzile „Hanul Roșu”, Stadionului, B-dul Dacia, „Poștei,” Ion Pillat”, „Dogarilor”, „Uzinei’

•        Amenajare parcări ecologice pe străzile Dogarilor, Cătănești, „Ion Pillat”

•        Modernizare și sistematizare zona bl. M3-M1

•        RK sistem iluminat public B-dul Dacia pe tronsonul bl. M5-sens giratoriu Primărie oraș Mioveni

•        RK sistem iluminat instalație nocturnă stadion orășenesc Mioveni

•        Iluminat (Racovița) Bugeac (Pruni)- „Piscul Ilinii”

•        Iluminat public- DN 73D

•        Teren sport cart. Clucereasa

•        Iluminat public (Piroux- Boeru)

•        Str. Maior „Gh. Filipescu”- Colibași

•        „Str. Iacobeștilor”- Studiu+ Proiect

•        Îmbunătățire parametrii de funcționare rețea de canalizare menajeră zona A-uri și cart. Racovița  pe traseul Liceul „Iulia Zamfirescu”- B-dul Dacia - Bl. M8

•        Îmbunătățire parametrii de preluare ape uzate str. „Dinicu Golescu”

•        Implementare tehnologie eliminare nămol din Stația de Epurare a orașului Mioveni prin prelucrare compost

•        Trotuar+Rigolă (Multifuncțională pe la intersecția cu str. Pleașa)

•        Stadion (Agrement+recreere) Zona “Pleașa” Colibași

•        Tribună Stadion Făget

•        Dezafectare/ proiectare/ amenajare spații loc de joacă CT4

•        Dotări Clădire Multifuncțională Făget

•        Sistem audio exterior

•        Achiziție teren „Muzeul Automobiliștilor”

•        Amenajare parcare sediu Primărie

•        Împrejmuire și sistematizare Zonă Picnic

•        Parcare zona Pușcărie

•        RK acoperiș Hotel Stadion

•        Instalație sonorizare semafoare pentru nevăzători

•        Alei cimitir str. Egalității

•        Reabilitate pictură Biserica “Sf. Gheorghe”

 

 

 


Etichete: nu exista etichete pentru articolul Primăria Mioveni şi-a prezentat bilanţul anului 2017

Comentarii

*NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.argesenii.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.
Click pe pictograma pentru a vizualiza comentariul!


Nu exista nici un comentariu pentru acest articol. Poti fi primul care comenteaza acest articol folosind formularul de mai jos.


Adauga un comentariu

   
(Maximum caractere: 20) Caractere ramase   
(Maximum caractere: 50) Caractere ramase

   
(Maximum caractere: 3000) Caractere ramase

Va rugam introduceti codul din imaginea din dreapta pentru a preveni spamul