Cristian Gentea şi-a dat DEMISIA din fruntea PSD Argeş

tot articolul
Cristian Gentea şi-a dat DEMISIA din fruntea PSD Argeş

A venit decizia de numire a noului director de la Finanţe Argeş!

tot articolul
A venit decizia de numire a noului director de la Finanţe Argeş!

PSD Argeş suferă de Sindromul Stockholm

tot articolul
PSD Argeş suferă de Sindromul Stockholm

Gentea, veşti bune! Tarife mai mici la Apa Canal

tot articolul
Gentea, veşti bune! Tarife mai mici la Apa Canal

Publicitate

Vizualizezi:acasa -> actualitate -> Şedinţă de Consiliu Local la Piteşti! Ordinea de zi, 58 de puncte!


Şedinţă de Consiliu Local la Piteşti! Ordinea de zi, 58 de puncte!


Google
Şedinţă de Consiliu Local la Piteşti! Ordinea de zi, 58 de puncte! Marţi va avea loc o nouă şedinţă de Consiliu Local la Primăria Piteşti. Pe ordinea de zi sunt 58 de puncte. Iată ce se va dezbate în această şedinţă de Consiliu Local:

1.        Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2018, aprobat prin HCL nr.18/2018, cu modificările și completările ulterioare.

2.        Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018.

3.        Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 351/28.09.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și compeltările ulterioare.

4.        Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.179/25.05.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

5.        Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.487/21.12.2017 referitoare la aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pitești precum și pentru Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, Poliția Locală a Municipiului Pitești și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

6.        Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.436/20.11.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

7.        Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.234/29.06.2017, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului, cu modificările și completările ulterioare.

8.        Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind alegerea președintelui de ședință.

9.        Proiect de hotărâre iniţiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru mansarda Primăria Municipiului Pitești”.

10.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind constituirea comisiei de selecție și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea derulării procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Salpitflor Green SA.

11.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea vânzării imobilului teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Griviței nr.12 către actualii chiriași.

12.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind trecerea din domeniul public al municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unui bun concesionat SC Salpitflor Green SA, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestuia.

13.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar pentru aprobarea Procedurii privind debranșarea/deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Pitești.

14.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Sală de Sport Școala Gimnazială Tudor Arghezi” din municipiul Pitești.

15.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Sală de sport Liceul Teoretic Ion Cantacuzino”.

 

16.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind preluarea la domeniul public al municipiului Pitești a unei suprafețe de teren situat în strada Nicolae Iorga nr.15, Municipiul Pitești, județul Argeș și înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară.

17.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea tarifelor practicate de Administrația Domeniului Public Pitești pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Pitești.

18.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Călinescu” din municipiul Pitești și a cheltuielilor legate de proiect.

19.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind schimbarea denumirii unui segment din artera de circulație ”Aleea Parcului” în ”Aleea Dr. ing. Pârvan Parnia” din municipiul Pitești.

20.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești.

21.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind prelungirea unui contract de închiriere pentru unitatea locativă situată în municipiul Pitești, cartier Războieni, bl.G1, tronson C.

22.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea HCL nr.288/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

23.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea HCL nr.293/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Centrului Cultural Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

24.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea HCL nr.294/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

25.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea HCL nr.287/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

26.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind repartizarea unei locuințe sociale din fondul locativ aflat în patrimoniul public al municipiului Pitești și în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

27.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Pitești a unor bunuri de retur concesionate SC Apă Canal 2000 SA Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării.

28.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind Administrarea și Conducerea SC Salpitflor Green SA pentru mandatul 2018 – 2022.

29.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Canal pluvial zona Craiovei” – etapa 2016 din municipiul Pitești.

30.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea HCL nr.291/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

31.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea HCL nr.289/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

32.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea HCL nr.292/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

33.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea HCL nr.286/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

34.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.

35.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate – nunta de diamant.

36.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială Mihai Eminescu”.

37.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat după încheierea contractelor de achiziție aferente obiectivului de investiții ”Reabilitare termică – Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu”.

38.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind acordarea, pentru anul 2018, a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare.

39.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Căpitan Cuțui nr.13 pentru investiția ”Construire ansamblu locuințe colective, parcaj etajat, împrejmuire și organizare de șantier”.

40.   Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind reglementarea regimului juridic a unor bunuri aferente activității SC Apă Canal 2000 SA Pitești.

41.    Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea scoaterii la licitație publică, în vederea închirierii, a unui teren cu destinația de terasă alimentație publică, situată în Parcul Lunca Argeșului, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, aflată în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

42.    Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea vânzării imobilului teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Victoriei nr.51 către actualul chiriaș, Luca Dumitru.

43.    Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea valorii minime a unei redevențe.

44.    Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea HCL nr.290/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul Fotbal Club Argeș, cu modificările și completările ulterioare.

45.    Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Liceul de Arte Dinu Lipatti”- din municipiul Pitești.

46.   Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului Public Administrația Domeniului Public Pitești pe trimestrul I al anului 2018.

47.   Raport privind realizarea indicatorilor de performanță privind efectuarea serviciului de transport public local de călători, efectuat de către SC Publitrans 2000 SA, în trimestrul I al anului 2018.

48.   Raport privind realizarea indicatorilor de performanță de către SC Termo Calor Confort SA în trimestrul I al anului 2018.

49.   Raport privind achiziționarea unui teren situat în Pitești, zona Prundu, B-dul Petrochimiștilor.

50.   Raport privind achiziționarea unui teren situat în Pitești, strada Profesor Victor Slăvescu.

51.   Raport privind concesionarea unui teren, situat în Pitești, B-dul Nicolae Bălcescu -Zona Dedeman (SC Forest Green Garden SRL).

52.    Raport privind concesionarea unui teren, situat în Pitești, B-dul Nicolae Bălcescu -Zona Dedeman (SC Temeinic CDE SRL).

53.   Raport privind trecerea unui spațiu, cu destinația de garaj, situat în B-dul Republicii nr.71, din domeniul privat al municipiului Pitești în domeniul privat al statului și administrarea Universității din Pitești.

54.   Raport privind închirierea, concesionarea sau cumpărarea unui teren situat în Calea București.

55.   Raport privind realizarea indicatorilor de performanță și evaluare de către SC Salpitflor Green SA Pitești pe trim. I 2018.

56.   Raport de activitate pe anul 2017 - domnul consilier Olariu Gheorghe-Ionuț.

57.   Raport de activitate pe anul 2017 - domnul consilier Florea Daniel.

58.   Diverse

 


Etichete: nu exista etichete pentru articolul Şedinţă de Consiliu Local la Piteşti! Ordinea de zi, 58 de puncte!

Comentarii

*NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.argesenii.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.
Click pe pictograma pentru a vizualiza comentariul!


Nu exista nici un comentariu pentru acest articol. Poti fi primul care comenteaza acest articol folosind formularul de mai jos.


Adauga un comentariu

   
(Maximum caractere: 20) Caractere ramase   
(Maximum caractere: 50) Caractere ramase

   
(Maximum caractere: 3000) Caractere ramase

Va rugam introduceti codul din imaginea din dreapta pentru a preveni spamul