Un nou DIRECTOR la DSV Argeș

tot articolul
Un nou DIRECTOR la DSV Argeș

Un nou ŞEF la Poliţia Argeş!

tot articolul
Un nou ŞEF la Poliţia Argeş!

Ion Georgescu a devenit BUNIC

tot articolul
Ion Georgescu a devenit BUNIC

Vezi cine va fi noul VICEPREȘEDINTE al Consiliului Județean Argeș

tot articolul
Vezi cine va fi noul VICEPREȘEDINTE al Consiliului Județean Argeș

ACUM! Vezi cine este noul PREŞEDINTE al PSD Argeş!

tot articolul
ACUM! Vezi cine este noul PREŞEDINTE al PSD Argeş!

ACUM! Primarul din Câmpulung prins băut la volan!

tot articolul
ACUM! Primarul din Câmpulung prins băut la volan!
Vizualizezi:acasa -> actualitate -> Se primesc cereri pentru acordardarea ajutorului pentru încălzire


Se primesc cereri pentru acordardarea ajutorului pentru încălzire


Google
Se primesc cereri pentru acordardarea ajutorului pentru încălzire In data de 14.10.2019 va începe acțiunea de primire a cererilor și a declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare şi a Normelelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020 .

Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este conditionată atât de nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii, cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile, prevăzute în Anexa nr.4 la H.G.nr.920/2011. Astfel, dacă un membru al familiei sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexa nr.4 ( prezentată mai jos ) la H.G. nr.920/2011, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei toată familia.

Proprietarul a două sau mai multe apartamente/clădiri cu destinaţie de locuinţă nu va putea beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei.

În acest sens, pentru toţi solicitanţii ajutorului de încălzire, se vor face verificări cu privire la bunurile mobile sau imobile pe care le deţin şi care se află în evidenţele fiscale.

În sensul prevederilor ordonanţei amintite, prin familie se înţelege soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi , după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de şomaj, obligatii legale de intreţinere, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent şi alte creante legale, cu excepţia: alocatiei de stat pentru copii prevazuta de Legea 61/1993, a ajutorului social prevăzut de Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a alocației pentru susținerea familiei, acordată în baza Legii nr.277/2010, cu modificările și completările ulterioare, a bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap conform Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială «Bursa profesională» prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional.

Familiile sau persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor pentru energie termică, sub condiţia ca venitul net lunar pe membru de familie sa fie de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. În acest caz, compensarea procentuală aplicată la factura lunară pentru energie termică, se prezintă astfel:

 

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Compensare

procentuală cu titlu

de subvenţie buget stat

energie termică

-Familie-

Compensare

procentuală cu titlu

de subvenţie buget stat

energie termică

-Persoană singură-

Pana la 155 lei

90%

100%

Intre 155,1 lei - 210 lei

 

80%

90%

Intre 210,1 lei - 260 lei

 

70%

80%

Intre 260,1 lei - 310 lei

 

60%

70%

Intre 310,1 lei - 355 lei

 

50%

60%

Intre 355,1 lei - 425 lei

 

40%

50%

Intre 425,1 lei - 480 lei

 

30%

40%

Intre 480,1 lei - 540 lei

 

20%

30%

Intre 540,1 lei - 615 lei

 

10%

20%

Intre 615,1 lei - 786 lei

 

5%

15%

Între 786,1 lei - 1.082 lei numai pentru persoană singură

 

10%

În cazul persoanelor singure, care utilizeaza pentru încălzirea locuinței energie termică furnizata în sistem centralizat, si care au venituri / membru de familie cuprinse 786.1 lei – 1082 lei beneficiază de o compensare procentuală de 10%.

De asemenea, pentru persoanele singure ale căror venituri se situează în limitele prevăzute mai sus, se aplică o compensare procentuală mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie.

 

Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru încalzirea locuintei gaze naturale, sau lemne/ cărbuni/ combustibili petrolieri, plafonul maxim de venituri este de 750 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit, conform tabelului de mai jos:

 

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum

Ajutor pentru gaze naturale

buget stat

 

Cuantum

Ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri

Buget stat

Pana la 155 lei

262

54

Intre 155,1 lei - 210 lei

190

48

Intre 210,1 lei - 260 lei

150

44

Intre 260,1 lei - 310 lei

120

39

Intre 310,1 lei - 355 lei

90

34

Intre 355,1 lei - 425 lei

70

30

Intre 425,1 lei - 480 lei

45

26

Intre 480,1 lei - 540 lei

35

20

Intre 540,1 lei - 750 lei

20

16

 

 

Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi (lemne, cărbuni) sau petrolieri este de 58 lei.

Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru încălzirea locuinței energie electrică plafonul maxim de ventituri este de 750 lei/ membru de familie, cuantumul ajutorului stabilindu-se în funcţie de acest venit, conform tabelului de mai jos:

 

Limite venituri ( lei )

Cuantum ( lei )

Până la 155

240

155,1 lei - 210 lei

216

210,1 lei - 260 lei

192

260,1 lei - 310 lei

 

168

310,1 lei - 355 lei

144

355,1 lei - 425 lei

120

425,1 lei - 480 lei

96

480,1 lei - 540 lei

72

540,1 lei - 750 lei

48

 

In cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, se efectuează obligatoriu anchete sociale pentru toate situațiile, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

Cererile și declarațiile pe proprie răspundere vor fi însoțite obligatoriu de documente justificative privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia precum și acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de aceștia, pentru a se evita acordarea de drepturi necuvenite și înregistrarea de debite ce nu pot fi recuperate.

Activitatea de primire a cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, energie electrica se va desfasura în cadrul centrului de colectare, de pe raza municipiului Piteşti, cu următoarea locaţie: Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti, b-dul I.C.Bratianu nr.56 , parter.

Activitatea de primire a cererilor se va desfăşura după următorul program:

 

LUNI – MIERCURI

830 -1230 1330-1600

JOI

830 -1230 1330-1800

VINERI

830 -1230


 

Pentru ajutorul cu energie termică în sistem centralizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de documentele privind componenţa ,veniturile şi bunurile solicitanţilor, se depun individual sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi numai la furnizorul de energie termicăS.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. – situat în strada Calea Bucureşti, bl. U4, mezanin, în centrele de colectarea cererilor stabilite de acesta, respectiv:

Nr. Centrului de colectare cereri

Locaţia centrului de colectare cereri

 

Centrul nr.1

Punctul Termic 907

(Locaţie: Cartierul Gavana langă Sc.Generala Matei Basarab)

Centrul nr.2

Sediul SC TERMOCALOR CONFORT

(Locaţie :Calea București, bl.U4, mezanin )

Centrul nr.3

Sediul SC TERMOCALOR CONFORT

(Locaţie: Calea București, bl.U4, mezanin –

 

Centrul nr.4

Punctul Termic 602

(Locație: cartierul Trivale, langă Dispensar)

Centrul nr.5

Punctul Termic 802

(Locație: cartierul Craiovei, lângă Kaufland )

Centrul nr.6

 

Punctul Termic 1006

(Locație: cartierul Prundu Petrochimiștilor,lângă piata Prundu)

 

Activitatea de primire a cererilor pentru energie termică se va desfăşura după următorul program:

 

LUNI – MIERCURI

900 -1500

JOI

900 -1500

VINERI

900 -1500

 

 

Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terților sau la solicitarea agențiilor teritoriale se vor efectua anchete sociale pentru verificarea situatiilor semnalate și determinarea cazurilor de eroare și fraudă.

În cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate la solicitarea agențiilor teritoriale se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinței nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii, prin dispoziţie a primarului, care constituie titlu executoriu.

Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, in scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, si se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului Penal.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice Primarului, prin depunerea unei noi cereri-declaraţii pe propria răspundere, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

 

La începutul sezonului rece noiembrie 2019 — martie 2020, termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este pâna la 20.11.2019.

După această dată se vor înregistra cereri pentru consumatorii care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se va face după cum urmează:

a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 ale lunii respective;

b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 ale lunii respective;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA CUPRINZÂND BUNURILE CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

 

 

BUNURI IMOBILE:

 

- clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.

- terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

BUNURI MOBILE:

1. Autoturism/Autoturisme şi motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap, ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul personal al persoanelor aflate în zone greu accesibile ;

2. Mai mult de un autoturism/ motociletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3. Autovehicule:autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;

4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”

5.Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater, sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

* ) Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

 

 

Terenuri/animale şi/sau păsări

 

  1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

 

NOTĂ

DEŢINEREA UNUIA DINTRE BUNURILE MENŢIONATE CONDUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

 

 

 

 


Etichete: nu exista etichete pentru articolul Se primesc cereri pentru acordardarea ajutorului pentru încălzire

Comentarii

*NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.argesenii.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.
Click pe pictograma pentru a vizualiza comentariul!


Nu exista nici un comentariu pentru acest articol. Poti fi primul care comenteaza acest articol folosind formularul de mai jos.


Adauga un comentariu

   
(Maximum caractere: 20) Caractere ramase   
(Maximum caractere: 50) Caractere ramase

   
(Maximum caractere: 3000) Caractere ramase

Va rugam sa bifati casuta antispam.Flux de stiri

În Mioveni s-a jucat Hora Unirii


Ieri, autoritățile locale din Mioveni au marcat Ziua Unirii Principatelor Române (24 ianuarie 1859). Cei 161 de ani împliniți de la Mica Unire au fost sărbătoriți, în Centrul Civic, printr-o suită de activități organizate de Centrul Cultural și Primăria orașului ...
tot articolul


UPDATE! Accident MORTAL în Argeş!


Aşa cum v-am anunţat, un accident grav a avut loc la Lângeşti, în comuna Lunca Corbului. Patru maşini au fost implicate în accident, o femeie murind în urma impactului. Din primele date este vorba despre o pasageră într-o maşină care a ajuns pe contrasens încercând să efectueze o depăşire şi a lovit...
tot articolul


S.C. APĂ CANAL 2000 angajează sudor


S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de sudor la Secţia Mentenanţă. Sarcinile de bază ale postului de sudor constau în executarea unor îmbinări metalice nedemontabile și a ...
tot articolul


Licitație publică pentru spațiile și terenurile din piețe


S.C. Salpitflor Green s.a. organizează în data de 23.01.2020 licitație publică pentru spaţiile comerciale şi terenurile existente în piețele și Târgul Săptămânal al municipiului Piteşti. Termenul limită de depunere al dosarelor este data de 17.01.2020, ora 15.00. Licitaţiile se vor ţine la sediul...
tot articolul


Felicitare Gabriel Moiceanu


Este momentul să începeți un nou capitol din viața dumneavoastră. Anul care vine se asterne în față precum paginile unei cărți care așteaptă cu nerăbdare să fie scrisă. Sper ca paginile sale să fie pline de amintiri de neuitat. La mulți ani! Gabriel Moiceanu, Director ADI Servsal Argeș ...
tot articolul


Felicitare Primăria Stolnici


Fie ca Noul An să vă aducă liniştea şi împăcarea şi să vă ofere şansa de a-i face pe toţi cei dragi fericiţi! La mulţi ani frumoşi vă urează Sevastian Pupăză-Roşu, primarul comunei Stolnici. ...
tot articolul


Felicitare Primăria Bascov


Fie ca în noul an care vine cu pași repezi să trăiți cu intensitate fiecare zi ca și când aceasta ar fi cea mai frumoasă perioada din viața dumneavoastră. La mulți ani! Gheorghe Stancu, primar comuna Bascov ...
tot articolul


Felicitare Primăria Topoloveni


E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri! La mulți ani! Gheorghiţă Boţârcă, primar oraș Topoloveni ...
tot articolul


Felicitare Primăria și Consiliul Local Berevoesti


Anul Nou să înflorească în sufletul dumneavoastră emoția unui nou început care să vă umple sufletul de pace, dar și de ambiția de a vă realiza cele mai îndrăznețe visuri. La mulți ani! Florin Proca, primarul comunei Berevoeşti...
tot articolul


Felicitare Primăria Oarja


Este momentul să începeți un nou capitol din viața dumneavoastră. Anul care vine se asterne în față precum paginile unei cărți care așteaptă cu nerăbdare să fie scrisă. Sper ca paginile sale să fie pline de amintiri de neuitat. La mulți ani! Constantin Bâlea, primar comuna Oarja ...
tot articolul


Felicitare Primăria Albeștii de Argeș


Fie ca în noul an care vine cu pași repezi să trăiți cu intensitate fiecare zi ca și când aceasta ar fi cea mai frumoasă perioada din viața dumneavoastră. La mulți ani! Gabriel Popa, primar comuna Albeștii de Argeș...
tot articolul


Felicitare Primăria Moșoaia


Fie ca Noul An să vă aducă liniştea şi împăcarea şi să vă ofere şansa de a-i face pe toţi cei dragi fericiţi! La mulţi ani frumoşi! Conducerea Primăriei Moșoaia ...
tot articolul


Felicitare Primăria Budeasa


Anul Nou să înflorească în sufletul dumneavoastră emoția unui nou început care să vă umple sufletul de pace, dar și de ambiția de a vă realiza cele mai îndrăznețe visuri. La mulți ani! Nicolae Rachieru, primar comuna Budeasa ...
tot articolul


Felicitare Primăria Dărmănești


Frumusețea sărbătorilor de iarnă să vă găsească în case alături de cei dragi. Noul an să vă aducă multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor! La mulți ani! Emilian Ciolan, primarul comunei Dărmănești ...
tot articolul


Felicitare Primăria Bogați


Este momentul să începeți un nou capitol din viața dumneavoastră. Anul care vine se asterne în față precum paginile unei cărți care așteaptă cu nerăbdare să fie scrisă. Sper ca paginile sale să fie pline de amintiri de neuitat. La mulți ani! Ion Gârleanu, primar comuna Bogați ...
tot articolul


Felicitare Primăria Corbi


Anul Nou să înflorească în sufletul dumneavoastră emoția unui nou început care să vă umple sufletul de pace, dar și de ambiția de a vă realiza cele mai îndrăznețe visuri. La mulți ani! Virgil Baciu, primar comuna Corbi...
tot articolul


Fostul ministru al Economiei, accident GRAV în Argeş!


Un accident grav a avut loc astăzi în localitatea argeşeană Cotmeana. Implicat în acest accident a fost şi fostul ministru al Economiei, Daniel Chiţoiu. Maşina în care se afla acesta a lovit frontal un autoturism condus de un bărbat de 82 de ani din Piteşti. În urma impactului, şoferul din Piteşti a...
tot articolul


@2015 Publirom Concept Media SRL, toate drepturile rezervate. | Termeni si conditii de utilizare.
PageRank

Recomanda pagina pe

Urmariti-ne pe