Restricţiile în Piteşti au fost RIDICATE!

tot articolul
Restricţiile în Piteşti au fost RIDICATE!

ULTIMA ORĂ! RESTRICŢII în Piteşti şi alte localităţi din Argeş!

tot articolul
ULTIMA ORĂ! RESTRICŢII în Piteşti şi alte localităţi din Argeş!

JAFUL de la Teatru Al Davila! CHELTUIELI: 2,8 milioane de euro

tot articolul
JAFUL de la Teatru Al Davila! CHELTUIELI: 2,8 milioane de euro
Vizualizezi:acasa -> actualitate -> Festivalul Național de Muzică Folk TRIVALE FEST a fost anulat


Festivalul Național de Muzică Folk TRIVALE FEST a fost anulat


Google
Festivalul Național de Muzică Folk TRIVALE FEST a fost anulat Centrul Cultural Pitești informează că a anulat Festivalul Național de Muzică Folk TRIVALE FEST, ediția a VI-a, programat pentru data de 24 octombrie, de la ora 18.00, la sediul Filarmonicii Pitești. Măsura a fost adoptată în contextul epidemic actual.

 Centrul Cultural Pitești pregătește pentru perioada 12 - 16 octombrie, noi evenimente cultural-educative, care pot fi urmărite online, pe pagina oficială de Facebook a instituției și pe site-ul oficial (www.centrul-cultural-pitesti.ro):

 

Prelegerea cu tema Viața - Dar al lui Dumnezeu și drept al omului, oferită de conf. univ. dr. Marius Andreescu, de la Facultatea de Drept a Universității Pitești, în cadrul proiectului cultural-educativ sub genericul “Cultură și Credință în Societatea Contemporană”.

“Una dintre cele mai tulburătoare  dileme existențiale ale omului și ale omenirii  este întrebarea hamletiană :’’a fi sau a nu fi’’. Omul este singura  formă de existență care are conștiința  vieții  și conștiința morții, conștiința de sine și conștiința existenței care îl înconjoară. Omul este, așa cum spune Mircea Eliade, o ființă religioasă, este singura formă de existență care  se raportează conștient la divinitate, are vocația  și dorința transcendentului .

      Cât privește  conștiința  vieții și conștiința morții, în om se manifestă clar, distinct și puternic  dorința de a trăi, conștiința vieții și nu aceea a neantului, a nimicului, a neființei, a morții  așa cum încearcă să susțină unele secte religioase sau gândirea  filozofică  existențialistă. Ființa umană a fost creată pentru viață  și nu pentru moarte . Explicația  o conferă  chiar cuvintele  Mântuitorului :’’Cât despre Învierea morţilor, au n-aţi citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice: Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii.”(Mat.29-32). 

        Dumnezeu a creat existența și viața din nimic, din  iubire și prin cuvântul său :’’Să fie’’. Creația lui Dumnezeu nu se poate întoarce în neant, în neființă. Sensul  dialecticii existenței și al vieții  este tot  spre  existență și  spre viață. De altfel nici  cunoașterea  umană, inclusiv  preocupările  științelor  nu sunt îndreptate spre   cunoașterea  neantului, a neființei (ar fi un nonsens), ci spre cunoașterea, explicarea și înțelegerea existenței și a vieții, a formelor  de manifestare ale acestora  și a modalităților în care realitatea există.  

        Concepțiile filosofice raționaliste surprind unele din  înțelesurile și sensurile  vieții în general și ale vieții omului, dar fără să ofere o  explicație suficientă și convingătoare.

        Numai  ortodoxia, dreapta credință, care se întemeiază pe cuvintele Mântuitorului, ale Sfintei Scripturi ale sfinților părinți  oferă o înțelegere adevărată și profundă asupra vieții, a vieții omului, a complexității existenței.

        Juridicul, în special prin intermediul constituțiilor consacră și garantează dreptul la viață numai în accepțiunea sa biologică. Dar și sub aspect biologic protecția juridică este limitată. Normele constituționale nu protejează viața intrauterină și nu interzic practica abuzivă a avortului, ceea ce este contrar sensului  creștin  ortodox al vieții. Mai sunt și alte aspecte care țin de protecția constituțională a vieții și care trebuie îmbunătățite, cum ar fi protecția copiilor și a tinerilor sau a persoanelor cu handicap. Este necesar  ca legiuitorul, chiar și prin  abstracția normei  constituționale, să ofere o protecție mult mai bună  vieții omului, apropiindu-se astfel de sensurile și înțelesurile  ortodoxe ale vieții și ale omului, care așa cum spunea părintele profesor dr. Dumitru Stăniloae  este ‘’taină și lumină’’

        În expunerea noastră încercăm câteva reflecții  asupra existenței  și asupra vieții,  desprinse  din știință, filosofie, teologia ortodoxă și  drept”, declară Marius Andreescu.

 

 

Prelegerea cu tema Constantin Dobrescu-Argeș, susținută de scriitorul, eminescologul și profesorul de limba și literatura română Lucian Costache, în cadrul proiectului cultural-educativ sub genericul „Teme culturale în emoții raționale”.

Trăiască Nația! Acesta era salutul lui Eminescu. Se răspundea: Sus cu dânsa! Pentru că nația suntem noi, împreună și fiecare. Pentru că ne identificăm în aceeași limbă, în aceeași Patrie, în aceeași istorie și cultură. 

          În cadrul Temelor culturale propuse de Centrul Cultural al Municipiului Pitești, lansăm pentru luna octombrie 2020, două teme care să ne aducă mai aproape de casă, adică de Argeș. 

          După prezentarea celui mai important scriitor născut la Curtea de Argeș, Urmuz, căruia îi dedicăm un studiu mai larg, în curs de apariție în colecția Biblioteca Curtea de la Argeș, vom acorda timpul unei emisiuni dascălului, publicistului și omului politic născut la Mușetești, Constantin Dobrescu-Argeș, model de patriotism, de comportament moral și de dăruire în slujba emancipării satului românesc prin educație și cultură.

O a doua emisiune o vom dedica cărturarului Gheorghe Ionescu-Gion și unei biblioteci ce îi poartă numele, și prin aceasta, să aducem un omagiu tuturor celor care se ocupă de Carte. Vom avea prilejul să mulțumim unor învățători și profesori dedicați, dar și anonimilor bibliotecari cu grija lor constantă pentru patrimoniul celor scrise cu efort și uneori cu sacrificii. 

          Ca de obicei, vom prezenta conținutul unor reviste de cultură din județul nostru - Cafeneaua literară, Curtea de la Argeș,  Argeș și paginile dedicate culturii ale cotidianului Argeșul - Săgetătorul, dar și unele apariții editoriale.

Trăiască Nația!” spune Lucian Costache.

 

 

 

 

 

Prelegerea cu tema Mitropolitul Dosoftei, susținută de scriitoarea și profesoara de limba și literatura română Iudita Dodu Ieremia, în cadrul proiectului cultural-educativ sub genericul „Limba Română Literară de-a lungul Timpului”.

„Pentru istoria limbii şi a literaturii române, cea mai însemnată lucrare a mitropolitului Dosoftei este Psaltirea pre  versuri tocmită, care are peste 500 de pagini în 8634 de versuri.

În foaia de titlu a Psaltirii versificate, mitropolitul moldovean preciza că traducerea a fost lucrată „în cinci ani, foarte cu osârdie mare”. Modelul a fost acelaşi pentru toţi poeţii care au versificat psalmi, adică Psaltirea din Vechiul Testament. Originalitatea trebuie căutată deci în sistemul de versificaţie mai mult decât în idei.

Traducerea lui Dosoftei respectă în linii mari imaginile; limbajul este arhaic, bisericesc, cădelniţat. Dosoftei nu urmează îndeaproape textul biblic. Textul de bază al Psaltirii este adesea amplificat sau întrucâtva modificat. Uneori Dosoftei realizează imagini poetice de o reală valoare. Folosirea unor cuvinte şi expresii populare acordă adesea o culoare locală expunerii, sugerează oameni, locuri şi fapte din mediul românesc, atât de zbuciumat de vitregiile istoriei.

Alături de Varlaam şi Neculce, Dosoftei este printre primii scriitori care reuşesc să valorifice în mod artistic elementele din vorbirea populară şi din creaţiile folclorice. Spre deosebire de aceştia, la Dosoftei predomină  caracterul erudit al stilului. Cu Dosoftei, limba română se consacră definitiv în Moldova ca limbă a cultului.

Psaltirea lui Dosoftei este expresia unei dramatice şi tulburătoare cunoaşteri de sine a omului veacului al XVII-lea, a spaimelor sale învinse şi a nădejdii lui renăscute. Dosoftei insuflă traducerii sale spiritul unui om al veacului. Această experienţă ilustrează o nouă funcţie a limbii literare din acea perioadă: cea poetică.

Atunci când Dosoftei oficia serviciul divin în Mitropolia Moldovei, Neculce era copil. Mai târziu ne-a lăsat portretul: „Acestu Dosofteiu mitropolit nu era om prostu (= simplu, sărac) de felul lui. Şi era de neam de mazâl (boier); pre învăţat multe limbi ştie: elineşte, latineşte, sloveneşte şi altă adâncă carte şi-nvăţătură, deplin călugăr şi cucernic, şi blând ca un miel. În ţara noastră, pe-aceasta vreme nu este om ca acela”, spune Iudita Dodu Ieremia.

 

 

 

Dezbaterea cu tema Pictorul Ion Pantilie – Față în Față cu Secolul 21, în cadrul proiectului cultural-educativ sub genericul „Gînduri, rostiri, scrieri”, coordonat de poeta Denisa Popescu, avându-l invitat pe artistul plastic Ion Pantilie.

Pictorul Ion Pantilie este una dintre figurile emblematice ale artei plastice argeșene. Este fondator al Filialei Pitești a Uniunii Artiștilor Plastici din România, al cărei președinte a fost, în perioada 1980-1990. Se numără, de asemenea, printre fondatorii Galeriei ”Metopa” din Pitești. A predat la Liceul de Artă ”Dinu Lipatti”, între anii 1971-2010. În intervalul 1989-2001, a fost directorul acestei prestigioase instituții de învățământ. S-a implicat în toate proiectele culturale comunitare de impact, este deținătorul a numeroase premii naționale și internaționale și se bucură și astăzi, la vârsta de 75 de ani, într-o Românie scindată și tulbure, de autoritate, recunoaștere, prețuire.

          În aceste zile, pictorul Ion Pantilie expune, la Galeria ”Metopa”, o serie de 14 lucrări, sub genericul ”Mare”. Este vorba numai despre o parte dintr-un ciclu nou, de 30 de piese. Lucrările sunt realizate în cheie minimalistă, într-o cromatică dinamică, supusă triadei idee-esență-spirit”, spune Denisa Popescu.

 

 

Cenaclul Armonii Argeșene (varianta minimală online), coordonat de președintele Ligii Scriitorilor Români Filiala Argeș, medicul-scriitor Adrian Mitroi, avându-l invitat pe profesorul de limba și literatura română Vasile Ghițescu.

„Domnul profesor Vasile Ghițescu, unul dintre puținii decani de vârstă care mai pot frecventa Cenaclul Armonii Argeșene, și-a dedicat viața promovării limbii și literaturii române și în general a culturii românești, demonstrând că aceasta poate fi integrată în cultura universală. Și-a îndeplinit harul, destinul vieții sale cu mare pasiune și dedicație, sacrificând pentru acestea chiar și sănătatea. Prin tot ceea ce a realizat în planul profesional putem afirma, fără a greși, că domnul profesor Vasile Ghițescu reprezintă, fără îndoială, un model de urmat pentru generațiile care i-au succedat” sunt considerațiile lui Adrian Mitroi despre invitatul său.

 

Prelegerea cu tema De ce să jucăm șah?, în cadrul proiectului cultural-educativ „Pasionat de Șah cu Andrei Rădulescu”, oferită de instructorul de șah Andrei Rădulescu.


 In această prelegere vă voi prezenta principalele îmbunătățiri pe care șahul le aduce în viața fiecărui practicant, avantajele pe care acesta le oferă, dar și cele mai importante domenii de activitate care au o strânsă legătură cu sportul minții”, spune Andrei Rădulescu.

 


 

Dezbaterea cu tema Simplitatea și puritatea unei sportive, în cadrul proiectului „Olympic Gym Pitești cu Nicoleta Andrei”, coordonat de antrenoarea de balet și gimnastică ritmică Nicoleta Andrei, având-o invitată pe eleva Teodora Marica.

„Fiecare persoană are un spirit competitiv, dar în același timp și simplu. Și mulți visează să exploreze posibilitățile propriului corp. O persoană câștigă forță și încredere atunci când face mișcare. Un stil de viață activ influențează pozitiv starea de sănătate a copilului: aspectul fizic impresionant, forța morală, rezistența la boli, depășirea depresiilor. Fiecare copil își are simplitatea sa. Simplitatea coordonării corpului, a conduitei realizate în timpul antrenamentului și puterea cu care un sportiv atinge nivelul optim al stării psihice și fizice. Despre toate acestea vom discuta cu sportiva Teodora Marica, o componentă a lotului de Gimnastică și Balet al Centrului Cultural Pitești”, informează Nicoleta Andrei.

 

 

Prelegerea cu tema Cosmos Amor, susținută de publicistul George Dănică.

Sunt foarte multe poezii scrise despre natură, amor, cosmos și copilărie. În poemul cu care am pornit la drum literar de la o simplă strofă am ajuns la o mare slovă de 715 strofe, am reușit să combin versuri despre locurile natale până-n cele astrale, astfel am pus în poezie rânduri cu mari gânduri, până la geometria descriptivă și cea cosmică. Prin versurile mele, vreau să apar în fața dumneavoastră și ca poet, pe lângă scriitor documentarist dar și decriptolog, în sensul că am pus în ecuații matematice fapte și fenomene petrecute atât pe Terra cât și-n cosmos, reușind că scriu două mari enciclopedii, respectiv: Terra matematica și Cosmos matematic”, susține George Dănică.

 

Dezbaterea cu tema Toamna Scriitorilor și Poeților Argeșeni și Musceleni, coordonată de publicistul Valentin Uruc, avându-l invitat pe poetul Constantin Vărășcanu.

Vă propunem să ne reamintim de momentele speciale din viața și activitatea literară a marilor oameni de cultură ai zonei, și anume George Topârceanu, Liviu Rebreanu, Ion Pillat, Marin Ioniță”, informează Valentin Uruc.

 

 


Etichete: nu exista etichete pentru articolul Festivalul Național de Muzică Folk TRIVALE FEST a fost anulat

Comentarii

*NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului sau stergerea integrala. Site-ul www.argesenii.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.
Click pe pictograma pentru a vizualiza comentariul!


Nu exista nici un comentariu pentru acest articol. Poti fi primul care comenteaza acest articol folosind formularul de mai jos.


Adauga un comentariu

   
(Maximum caractere: 20) Caractere ramase   
(Maximum caractere: 50) Caractere ramase

   
(Maximum caractere: 3000) Caractere ramase

Va rugam sa bifati casuta antispam.Flux de stiri

Evenimentul 'Pădurea – energie vie' a fost amânat


Evenimentul 'Pădurea – energie vie' a fost amânat din cauza condițiilor. Programată inițial pentru luni, 22 martie 2021, începând cu ora 10.00, campania de plantare de arbori, se va desfășura la o dată ce va fi anunțată ulterior. Decizia a fost luată din cauza cauza condițiilor meteo nefavorabile....
tot articolul


Cristian Gentea: 'Pentru mine, educaţia înseamnă civilizaţie'


Prezent la dezbaterea “UNIVERSITATEA – INIMA CETĂȚII”, Cristian Gentea, candidatul PSD pentru funcția de primar al Piteștiului, și-a prezentat strategia realistă și proiectele concrete menite să asigure creșterea nivelului de educație – o condiție fundamentală, în opinia domniei sale, pentru dezvolt...
tot articolul


Felicitare Primăria Bascov


Vă urez „La mulți ani” tuturor celor care purtați acest nume și fie ca Sfântul Ilie, pe care îl reprezentați, să-și coboare ochii asupra dumneavoastră și să vă dăruiască fericire și sănătate. Gheorghe Stancu, primar comuna Bascov ...
tot articolul


Felicitare Primăria și Consiliul Local Berevoești


Fie ca această zi să-şi deschidă poarta unui viitor plin de succese şi realizări, dar și de liniște și pace sufletească. Sfântul Ilie, al cărui nume îl purtaţi, să vă ocrotească şi să vă călăuzească mereu. La Mulţi Ani! Florin Proca, primar comuna Berevoești ...
tot articolul


Felicitare Primăria Albeștii de Argeș


Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni. Vă doresc o zi de Sfântul Ilie cât mai frumoasă! Gabriel Popa, primar comuna Albeștii de Argeș ...
tot articolul


Felicitare Primăria Budeasa


În această zi sfântă să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presărat cu împliniri. La mulți ani tuturor argeșenilor cu ocazia Sfântului Ilie! ...
tot articolul


Felicitare Primăria Topoloveni


Vă urez „La mulți ani” tuturor celor care purtați acest nume și fie ca Sfântul Ilie, pe care îl reprezentați, să-și coboare ochii asupra dumneavoastră și să vă dăruiască fericire și sănătate. Gheorghiță Boțârcă, primar oraș Topoloveni ...
tot articolul


Felicitare Primăria Dârmănești


Vă doresc ca de ziua numelui să vi se împlinească toate dorinţele, să fiți fericiți, sănătoși, să aveți parte numai de raze de soare în viaţă şi vă urez un sincer La Mulţi Ani cu ocazia Sfântului Ilie! Emilian Ciolan, primarul comunei Dârmănești ...
tot articolul


Felicitare Primăria Bogați


Pentru că astăzi este o zi specială pentru dumneavoastră, mă alătur şi eu celor care vă doresc din adâncul sufletului să aveți parte numai de împliniri, satisfacţii şi multă sănătate. La mulţi ani, de Sfântul Ilie! Ion Gârleanu, primar comuna Bogați ...
tot articolul


Felicitare Primăria Corbi


Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni. Vă doresc o zi de Sfântul Ilie cât mai frumoasă! Virgil Baciu, primar comuna Corbi ...
tot articolul


Felicitare Primăria Bradu


Vă urez „La mulți ani” tuturor celor care purtați acest nume și fie ca Sfântul Ilie, pe care îl reprezentați, să-și coboare ochii asupra dumneavoastră și să vă dăruiască fericire și sănătate. Dănuț Stroe, primar comuna Bradu ...
tot articolul


Felicitare Primăria Rociu


De ziua numelui dumneavoastră, vă doresc tot binele din lume, noroc, fericire, sănătate şi să vi se îndeplinească toate dorințele. La mulți ani cu ocazia sărbătorii de Sfântul Ilie! Aurel Bălășoiu, primar comuna Rociu ...
tot articolul


Felicitare Primăria Berevoești


Vă doresc ca de ziua numelui să vi se împlinească toate dorinţele, să fiți fericiți, sănătoși, să aveți parte numai de raze de soare în viaţă şi vă urez un sincer La Mulţi Ani cu ocazia Sfinților Petru și Pavel! Florin Proca, primar comuna Berevoești ...
tot articolul


Felicitare Primăria Dârmănești


De ziua numelui dumneavoastră, vă doresc tot binele din lume, noroc, fericire şi sănătate şi să vi se îndeplinească toate dorinţele pe care o să vi le puneți. La mulţi ani! Emilian Ciolan, primarul comunei Dârmănești ...
tot articolul


Felicitare Primăria Corbi


În această zi sfântă să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presărat cu împliniri. La mulți ani tuturor argeșenilor cu ocazia Sfinților Petru și...
tot articolul


Felicitare Primăria Rociu


Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă însoţească pretutindeni. Vă doresc o zi de Sfinții Petru și Pavel cât mai frumoasă! La Mulți Ani vă urează Aurel Bălășoiu, primar comuna Rociu! ...
tot articolul


Felicitare Primăria Bogați


Fie ca această zi să-şi deschidă poarta unui viitor plin de succese şi realizări, dar și de liniște și pace sufletească. Sfinții Petru și Pavel, al căror nume îl purtaţi, să vă ocrotească şi să vă călăuzească mereu. La Mulţi Ani! Ion Gârleanu, primar comuna Bogați ...
tot articolul


@2015 Publirom Concept Media SRL, toate drepturile rezervate. | Termeni si conditii de utilizare.
PageRank

Recomanda pagina pe

Urmariti-ne pe