Branşarea la reţeaua de alimentare cu apă şi racordarea la reţeaua de canalizare menajeră a imobilelor din Piteşti, situate pe străzile Octavian Goga şi Dimitrie Bolitineanu

Autor: Costin Popescu
Publicat la: 13/12/2022

Societatea Apă Canal 2000 SA informează utilizatorii situaţi pe strada Octavian Goga, nr. 31 şi nr. 19, şi str. Dimitrie Bolintineanu, numerele 7, 14, 16, 16A şi 18, că obiectivul de investiţii „Extindere conductă de alimentare cu apă şi de canalizare‟ este în curs de  finalizare. Au fost executate  căminele de apometre şi căminele de racorduri alocate fiecărei proprietăţi, urmând să fie contorizate branşamentele de apă.

În acest sens, Apă Canal roagă toţi utilizatorii contractuali ai serviciului de alimentare cu apă din zona menţionată ca, până la data de 20.01.2023, să procedeze la modificarea instalaţiilor interioare în vederea conectării la noul cămin de apometru amplasat la limita de proprietate.  Ulterior acestei date, operatorul va proceda la dezafectarea vechii conducte de alimentare cu apă, iar serviciul poate fi asigurat doar în condiţiile menţionate. 
De asemenea, utilizatorii care, la acest moment, nu deţin contract individual încheiat cu operatorul, dar își achită utilităţile către dezvoltatorul imobiliar, sunt rugați să solicite la sediul SC Apă Canal 2000 SA - Ghişeul Unic din Piteşti, Bd. I.C. Brătianu, nr. 24A, jud. Argeş - preluarea branşamentului de apă / racordului de canalizare şi încheierea unui contract de furnizare/prestare utilităţi în nume propriu. 
La depunerea comenzii, trebuie anexate următoarele documente, în copie:
- act(e) de identitate proprietar(i);
- act de proprietate. 
Extinderea reţelei de alimentare cu apă şi de canalizare pe cele două străzi a fost executată în cadrul programului de investiţii al societăţii Apă Canal 2000 SA.

Ultimele articole din categoria Administrativ