Lansare proiect 'Locuințe protejate – Siguranță și Îngrijire Argeș'

Autor: Costin Popescu
Publicat la: 19/12/2022

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș a semnat cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, în calitate de autoritate finanțatoare, un nou contract de finanțare cu fonduri nerambursabile de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Autorităţii finanţatoare și cofinanțare din bugetul Consiliului Județean Argeș, pentru implementarea proiectului “Locuințe protejate – Siguranță și Îngrijire Argeș”. 

 

Proiectul “Locuințe protejate – Siguranță și Îngrijire Argeș” este finanțat prin Programul de Interes Național  "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" și cofinanțat din bugetul Consiliului Județean Argeș.

Valoarea totală a proiectului  este de 4.259.200 lei, din care:

- 3.312.000,00 lei, reprezintă valoarea finanțării nerambursabile de la bugetul de stat prin bugetul alocat Autorităţii finanţatoare;

-  947.200,00 lei, reprezintă valoarea cofinanțării și este asigurată din bugetul Consiliului Județean Argeș. 

Perioada de implementare a proiectului este de la data de 18.10.2022 până la data de 30.11.2023.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea în județul Argeș de servicii alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate, în scopul creşterii calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi prin asigurarea unor condiții decente de viaţă într-un mediu de tip familial.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă înființarea unui număr de 4 Locuinţe protejate cu o capacitate totală de 24 de locuri (6 locuri/locuință).

Cele 4 locuințe protejate se vor înființa prin achiziția unui număr de 4 case de pe piața imobiliară în cadrul proiectului. Fiecare locuință va cuprinde 4 dormitoare, cameră de zi, o baie/duşuri, o bucătărie, spațiu de servit masa, o cameră pentru personalul de îngrijire/supraveghere şi spaţii de depozitare.

Spațiile în care vor funcționa locuințele protejate vor fi accesibile persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități și dotat conform standardelor minime de calitate aprobate prin Ordinul 82/2019.

Principalele activități care se vor desfășura în cadrul locuințelor protejate sunt: cazare și masă, asigurarea hranei, asistență pentru sănătate, informare și consiliere, consolidarea abilităților de viață independentă, îngrijire și asistență,  program obișnuit de viață. Activitățile  de specialitate necesare beneficiarilor din locuintele protejate, cu scopul de a îmbunătăți/dezvolta abilitățile acestora pentru participarea activă pe piața muncii și la viață socială vor fi asigurate în cadrul centrelor de zi din subordinea D.G.A.S.P.C. Argeș

Proiectul, prin investițiile propuse ( 4 locuințe protejate) contribuie la creșterea numărului de servicii sociale necesare realizării destituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități aflate în instituții cu o capacitate de peste 50 de beneficiari. Astfel, înființarea noilor servicii sociale de tip locuință protejată contribuie la implementarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni Tigveni prin dezistituționalizarea unui număr de 24 de persoane adulte cu dizbalități. Totodată beneficiarii serviciilor sociale de tip locuință protejată vor putea să-și îmbunătățească abilitățile și capacitatea de a fi participanți activi la viața socială din comunitate.

Ultimele articole din categoria Administrativ