Lucrări finalizate privind prima etapă a reabilitării canalului deschis de pe strada General Dimitrie Boteanu

Autor: Costin Popescu
Publicat la: 15/12/2022

Primarul Cristian Gentea anunţă finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Reabilitare canal deschis, strada General Dimitrie Boteanu - etapa I”! 

“Prima etapă a reabilitării canalului deschis de pe strada General Dimitrie Boteanu s-a încheiat, prin realizarea unui canal închis din tuburi de beton armat prefabricat, strat drenant, poză de nisip și folie polietilenă, umplutură pământ compactat, montare cămine de vizitare și guri de scurgere.

Canalizarea a fost realizată pe terenul ce aparține domeniului public, respectând, pe cât posibil, traseul șanțului existent din tuburi de beton armat DI 1000 mm.

Pentru schimbarea de direcție, curățare și inspecție, au fost realizate 5 cămine, amplasate la capătul fiecărui sector, la care au fost montate capace de canalizare. La capătul aval al lucrărilor, canalizarea pluvială a fost prevăzută cu timpan de racord la șanțul pereat existent. Racordarea la canalizarea pluvială existentă în amonte a fost efectuată, cu realizarea unui cămin de vizitare și a schimbării de direcție.

Lungimea totală a canalizării este de 122 m, la care se adaugă cămine în lungime totală de 8 m, rezultând o lungime totală a canalizării pluviale de 130 m.

A fost, de asemenea, realizat un trotuar cu lățimea de 1.50 m, inclusiv borduri, întrerupt în dreptul acceselor în proprietăți.

Au fost asigurate accesele în proprietăți pe toată lungimea canalizării pluviale, aceasta fiind executată la o adâncime suficientă pentru a asigura trecerea peste, la suprafață, cu orice tip de vehicul.

Captarea și dirijarea apelor meteorice spre canalizarea pluvială a fost asigurată prin execuția a 4 guri de scurgere.

Au fost realizate 41 de locuri de parcare perpendiculare sub unghi de 90 grade (pe L=5.00 m si lățime l=2.50 m).

Ca semnalizare verticală, au fost amplasate indicatoare rutiere ce vor răspunde cerințelor de avertizare, reglementare, orientare și informare.

Executantul lucrării este SC AGB EUROGRUP SRL, contractul având o valoare de 763.444,50 de lei, inclusiv TVA”, transmite primarul Cristian Gentea.

Ultimele articole din categoria Administrativ