Mâine va avea loc seminarul cu tema 'NU abuzului – DA drepturilor copilului'

Autor: Costin Popescu
Publicat la: 16/11/2022

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, în colaborare cu Consiliul Județean Argeș, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR)– Sucursala Argeş, Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative (FICE), Secţiunea România şi Asociaţia “Universul Copiilor Speciali”, organizează joi, 17 noiembrie 2022, începând cu orele 10.00, în sala „Lumina” a Centrului Judeţean de Cultură şi Arte Argeş, situată în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 141, municipiul Piteşti, județul Argeş, seminarul cu tema “NU abuzului – DA drepturilor copilului”, editia a XI-a, eveniment prilejuit de marcarea zilelor de 19 noiembrie - Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor şi 20 noiembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului.

Având în vedere rolul D.G.A.S.P.C. Argeș de coordonare şi sprijinire a activității autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, prevenirii şi combaterii violenţei domestice etc., cu același prilej va avea loc întâlnirea semestrială cu asistenţii sociali din cadrul primăriilor din judeţul Argeş, conform prevederilor H.G. nr. 691/19.08.2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.

Evenimentul are un caracter formativ-informativ și se adresează reprezentanţilor autorităţilor şi instituţiilor publice cu responsabilităţi în asigurarea protecţiei şi promovării drepturilor copilului, reprezentanţilor ONG-urilor, specialiştilor în asistenţă socială şi are ca scop implicarea instituţiilor publice, autorităţilor administraţiei publice, societăţii civile, mass-mediei etc., în respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului, inclusiv în prevenirea şi combaterea violenţelor de orice fel îndreptate împotriva copilului şi a violenţei domestice, cât şi adaptarea acestora la contextul social actual.

          Agenda evenimentului cuprinde teme de actualitate, cum ar fi: Prevenirea și combaterea violenței domestice– premisă a dezvoltării armonioase a copilului“, ”19 zile de activism. Prevenirea abuzului și violenței asupra copiilor și tinerilor”,  ”Colaborarea interinstituțională în soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri”, ”Prevenirea delincvenței juvenile”, ”Abuzul, neglijarea și exploatarea copilului, abordare din punct de vedere juridic, prin prisma Poliției Române”, ”Clarificări conceptuale despre prevenirea victimizării copiilor”, “Mecanismul național de identificare și referire a victimelor traficului de persoane”, “Codul de bună practică al asistentului social”, Perspective asupra sistemului serviciilor de asistență socială din comunitățile locale”, “Viața independentă și integrarea în comunitate a tinerilor din sistemul de protecție specială, precum și a persoanelor cu dizabilități” etc.

 

            De asemenea, vor fi prezentate Bune practici în furnizarea de servicii sociale la nivelul autorităților publice locale și Modele de bune practici în furnizarea de servicii sociale de către ONG-uri, precum și Proiectele “Promovare și sprijin în scopul creșterii spiritului civic la nivelul județului Argeș”, cod apel: POCA/659/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, cod SMIS: 151348. Teme de dezbatere: “Rolul și importanța voluntarului. Egalitate de șanse.  Dezvoltare durabilă“implementat de Asociația pentru Asistență Socială “Universul Copiilor Speciali“ Pitești“Servicii destinate victimelor violenței domestice. Prezentarea proiectului VENUS – împreună pentru o viață în siguranță “, respectiv proiectul “TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.Ultimele articole din categoria Administrativ