Primăria oraşului Topoloveni, mesaj important către cetăţeni

Autor: Cristina Stanciu
Publicat la: 18/10/2022

Conducerea primăriei oraşului Topoloveni transmite un mesaj important către cetăţeni, privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate


"Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate


Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de colectare si epurare a apelor uzate, au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Orasului Topoloveni.


ATENȚIE!

• Proprietarul spaţiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligaţia să înscrie sistemul de epurare în registrul autorităţii publice locale pentru evidenţa unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.

• Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului, respectiv pana la data de 28 noiembrie 2022.

• În conformitate cu respectiva hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, neînscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate de către persoanele fizice și juridice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu şi al Inspecţiei Apelor din cadrul autorităţii de gospodărire a apelor.


Formularele de înscriere în registrul de evidentă a sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare se poate obtine de la Registratura Primariei Orasului Topoloveni sau de pe site-ul primariei.

Formularul de înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate la nivelul orasului Topoloveni se completează și se trasmite pe e-mail: topoloveni@yahoo. com sau se poate depune la sediul Primăriei Orasului Topoloveni.


Informatii suplimentare se pot obtine la Biroul Urbanism din cadrul Primariei Orasului Topoloveni sau la nr. de telefon 0248666259", transmite conducerea Primăriei Topoloveni. 

Ultimele articole din categoria Administrativ