SC Apă Canal 2000 SA Piteşti, într-o continuă evoluție: implementarea sistemului GIS!

Autor: Costin Popescu
Publicat la: 03/11/2022
SC Apă Canal 2000 SA Piteşti a semnat, în luna octombrie 2022, contractul ce vizează introducerea în Sistemul Informațional Geografic (GIS) al societății a rețelelor de apă și canalizare aflate pe 292 de străzi din localitățile Pitești, Bascov, Albota, Moșoaia și Bradu, contract finanțat dintr-un împrumut BERD.
În decursul a 18 luni, vor fi cartografiate rețelele de apă și canalizare pe o lungime de peste 230 km de tramă stradală. După realizarea lucrărilor de măsurare topografică a poziției elementelor de rețea, dar și de identificare a caracteristicilor acestora în teren, informațiile rezultate vor fi transpuse în hărți digitale, ce vor actualiza sistemul GIS al societății.
Hărțile digitale GIS constituie un instrument esențial în activitățile de alimentare cu apă și canalizare, fiind folosite, printre altele, în planificarea și realizarea mentenanței rețelelor, în identificarea și eliminarea avariilor și pierderilor, în modelarea comportării unor tronsoane de rețea în diverse cazuri, cum ar fi creșteri bruște de consum de apă, precum și în proiectarea extinderii rețelelor, ca urmare a apariției de noi zone rezidențiale. 
Scopul sistemului GIS este de a încorpora informații relevante privind infrastructura de apă și apă uzată, exploatarea și întreținerea acesteia, iar rolul acestuia în analiza rețelelor de apă și de canalizare este de a furniza o bază de date precisă a parametrilor constructivi și spațiali ai rețelelor, care să permită analiza cantitativă a parametrilor (parametri hidraulici, parametri de calitate ai apei, grad de uzură a elementelor constructive ale rețelelor etc.). 
Implementarea acestui sistem informatic nu înseamnă a avea o cantitate mare de date, ci a dezvolta o infrastructură strategică bazată pe valorificarea tehnologiei și informației în sprijinul proceselor sociale și economice, ca suport al politicilor de dezvoltare regională agreate de Uniunea Europeană.

Ultimele articole din categoria Administrativ