Şedinţă extraordinară de Consiliu Local la Mioveni

Autor: Cristina Stanciu
Publicat la: 10/10/2022

Consiliul Local Mioveni se va întruni în ședință publică extraordinară, miercuri, 12 octombrie 2022, de la ora 11.00. La această şedinţă se vor discuta mai multe proiecte de hotărâri, printre care amintim:
- aprobarea încetării mandatului de consilier local al domnului Nicolae Octavian și vacantarea unui post de consilier local din cadrul Consiliului Local al orașului Mioveni;

- aprobarea transmiterii în administrare către unitățile de învățământ din orașul Mioveni a mijloacelor fixe achiziționate în cadrul proiectului ”Echipamente de protecție personală și dezinfectanți pentru unitățile de învațământ din orașul Mioveni”;

- aprobarea modificării Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.113/09.06.2022 privind participarea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 10 

– Fondul local, Axa de investiții I.3 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, prin accesarea finanțării pentru proiectul ”Execuție sistem optimizare costuri cu energia electrică la sediul Primăriei orașului Mioveni”;

- aprobarea participării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 10 – Fondul Local, Axa de investiții I.3 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, prin accesarea finanțării pentru proiectul "Îmbunătățirea eficienței energetice a instituțiilor publice din orașul Mioveni”.


Ședința se va desfășura ONLINE.Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor orașului Mioveni şi este publicată pe site-ul oficial al instituţiei www.emioveni.ro, potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Ultimele articole din categoria Administrativ